Предговор на редактора към първото издание

Поемите в тази книга са написани спонтанно от Шри Чинмой от думи, дадени му от негови ученици от различни Центрове.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 50e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.