50. Светлина

В нашия живот на стремеж
с външната светлина
ние виждаме,
с вътрешната светлина
ние ставаме
и
със Светлината на Всевишния
ние узнаваме какво сме вечно:
Мечтата-Лодка на Бог
и Реалността-Бряг на Бог.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ uo 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.