Вярата в Бог

Някои хора казват, че не вярват в съществуването на Бог, на Всевишния. Но аз бих искал да кажа, че някой може да не вярва в Бог като безкрайно Съзнание или безкрайна Сила, но той трябва да има някакво собствено вярване или убеждение – и това е същото като да вярваш в Бог. Ако търсещият е противник на идеята за Бог, ако се страхува или се съмнява, нека следва своя път. Да извадим думата „Бог“ от речника. Нека усещането му е, че няма Бог. Да стигне колкото е възможно по-далеч в отричането на Бог. В края на това отричане той ще види, че възниква утвърждаващата Истина. В края на неговото пътуване се възправя Истината и той може да възприеме тази Истина като безкрайно Съзнание или като безгранична Енергия.

Бог не може да бъде разбран чрез никоя умствена концепция. Ако вървите с ума си докъдето можете, ще дойде момент, в който умът ще се окаже безпомощен. Ще откриете, че трябва да се потопите дълбоко навътре, за да намерите Бог. Тогава Бог ще дойде. Да предположим, че сте учител. Ако покажете на някое от децата определен град на картата, наречен Лондон, то може да не повярва, че градът съществува. Вие може дори да му покажете снимки от града, да му кажете, че е в Англия, далече, отвъд морето, но детето може въпреки това да не ви повярва. То трябва да се качи на самолет до Лондон и тогава ще се убеди, че той наистина съществува. Така и търсещият може да дойде при духовната личност със съмнение. В самото начало, също като малкия ученик, той може да се съмнява в съществуването на Бог. Но ако някой има съмнения или се страхува да започне духовен живот, аз му казвам да не се тревожи: медитацията е отговорът. Ще му покажа как да влезе в медитация, за да може да дойде и да намери Бог с мен. Както детето трябва да отиде лично в Лондон, преди да се убеди в съществуването му, така и духовно търсещият трябва да медитира, сам или с учител. Дори духовните книги не доказват съществуването на Бог. Медитацията е от първостепенно значение за търсещия, тя е единственият отговор. Медитацията няма да го подведе. Нека той се обърне към своето истинско аз и тогава да види дали все още вярва, че няма Бог.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ vgd 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.