Защо съществува Бог?

Защо съществува Бог? Защо съществуваме ние? Ние съществуваме и Бог съществува на земята и навсякъде само за едно: Радост – да създаваме Радост и да получаваме Радост. Понякога използваме по-наситена дума, Наслада, но засега нека си служим с Радост. Бог е Вечният Играещ. Бог създава нещо, и докато създава, изпитва Радост. Когато творението му е завършено, Той също усеща един вид Радост. И после, когато погледне Своето творение и види Радостта, която е дал, се опитва да получи същата Радост от творението. Той се стреми да получи повече Радост.

Ако едно дете си играе с топка за тенис, то ще изпита радост първо когато хване топката, после когато я хвърли, а после и когато топката се удари звучно в стената и отскочи обратно. Така и Бог, когато създаде нещо, раздава Своята Радост извън Себе си, отвъд Себе си. Той получава обратно това, което е разпръснал – също както рибарят хвърля мрежата си, тя се разпростира и той може да я изтегли обратно. Така че Бог съществува заради Своята спонтанна вътрешна Радост, която Той раздава и която се връща при Него.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ vgd 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.