Божията Воля и моята воля2

Божията Воля и моята воля. Волята ми става ли едно с Божията Воля? Да, става.

Какво иска Бог от мен? Бог иска от мен да изразя дълбоката си признателност към онези, които ми помагат по пътя на моя живот към неизследваната златна Земя, и аз го правя.

Бог иска от мен да благодаря на моите приятели искрено и безрезервно и аз го правя.

Бог иска от мен да кажа няколко хубави неща за враговете си. Наистина, това е трудна задача, но някак успявам да го направя.

Бог иска от мен да намаля значително моите обвързани от желанието земни нужди като материални притежания, име, слава и известност и аз го правя.

Бог иска от мен да увелича безкрайно моите свободни в стремежа небесни нужди като всеотдайна загриженост за човечеството и безусловно предаване на божествеността. Аз го правя.

Бог иска от мен да израсна в море от благодарност, така че да мога да Го приемам през цялото време безмерно, и в същото време, да Го радвам по Негов собствен Начин. Аз го правя.

В един несигурен свят има само четири неща, които са безпогрешно и напълно сигурни:

Бог ме обича безусловно.

Аз се нуждая от Него бездиханно.

Бог дойде при мен като Дърво на Състраданието.

Един ден, в Божия избран Час, аз ще ида при Него като плод на удовлетворението, Неговия плод на удовлетворението.


WNY 22. Университет Аделфи, Гардън Сити, щат Ню Йорк — 4 April 1978 г.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ wny 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.