Ние се концентрираме, ние медитираме5

Концентрацията е изкуство. Медитацията е изкуство. Концентрацията е предизвикателно изкуство. Медитацията е просветляващо изкуство. Концентрацията разкрива мощта. Медитацията разкрива мира. Концентрацията ни помага да ускорим духовното си пътуване. Медитацията ни помага да достигнем върховната Цел.

Когато се концентрираме, ние се концентрираме на ограниченото в неограниченото. Ние се концентрираме на една капка в обширния океан. Когато медитираме, ние медитираме на Безкрайното вътре в крайното. Ние медитираме на лазурното море вътре в малката капка. Ние се концентрираме, за да умирим света на външния шум. Ние медитираме, за да чуем света на вътрешния глас.

Когато се концентрираме, чувстваме, че светът около нас ни предлага огромни препятствия. Затова сме склонни да отхвърляме външния свят. Когато медитираме, ние приемаме всичко. И светът около нас, и светът вътре в нас са на наше разположение. Ние само преобразяваме всичко, което трябва да бъде преобразено във външния свят и във вътрешния свят. Процесът на преобразяване е този, от който извличаме удовлетворение.

Концентрацията носи посланието на завоеванието. Точно след завоеванието получаваме радост. Медитацията ни дава щастие сред битките на живота. Дава ни щастие и в успеха, и в провала, и в победата, и в поражението. Посланието на медитацията ни отвежда далеч отвъд владението на успеха и провала, победата и поражението. Медитацията ни кара да чувстваме, че и успехът, и провалът са преживявания. Тези преживявания накрая ни отвеждат до същата цел – удовлетворение в нашия живот на единство с нашия Възлюбен Всевишен.

Концентрацията ни напомня за Бог Всемогъщия. Медитацията ни напомня за Бог Вездесъщия. Когато се концентрираме, Безкраят в своя мощен аспект се появява пред нас. Когато медитираме, Вечността в своя омиротворен аспект се появява пред нас.

Бог е създал света със Своята Медитация и в Своята Медитация. Но в процеса на инволюцията, еволюцията, вътрешната революция и външната решителност Той използва концентрацията. Бог Творецът ни пробужда, вдъхновява ни и се стреми във и чрез нас със Светлината на Своята Медитация. Бог творението е около нас и за нас със Силата на Своята Концентрация.

Концентрацията ни казва: „Тичай, тичай бързо, по-бързо, най-бързо, за да достигнеш Целта“. Медитацията ни казва: „Целта не е пред теб. Тя не е отдалечена от теб. Целта е вътре в теб. Гмурни се дълбоко навътре. За твоя голяма изненада ти не само ще видиш Целта вътре в себе си, но и ще видиш себе си като върховната Цел. Ти търсещият, ти стремежът и ти осъзнаването сте едно и също“.

Ние се концентрираме, ние медитираме.


WNY 5. Университет Пейс, Уайт Плейнс, Ню Йорк — 7 март 1978 г.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ wny 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.