36. Нуждая се от Теб

Господи Всевишни,
тъй като Ти си много велик,
се нуждая от Теб публично.

Господи Всевишни,
тъй като Ти си много добър,
се нуждая от Теб поверително.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.