39. Погледни ги!

Погледни тялото си!
То винаги е недодялано и безполезно.

Погледни витала си!
Той винаги е гладен и гневен.

Погледни ума си!
Той винаги е подозрителен и презрителен.

Погледни сърцето си!
То винаги е несигурно и нечисто.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.