38. Плащания

Това, което трябва да платя:
земния наем на моето земно тяло.

Това, което би трябвало да платя:
небесната телефонна сметка с Бог
на моята небесна душа.

Това, за което плащам:
моето дълго и незабравено приятелство
с невежеството.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.