4. Защо Бог не спира войните?

Защо Бог не спира войните?
Защото
животинското в нас се наслаждава на войната.
Защо Бог не спира войните?
Защото
човешкото в нас се страхува да се наслади
на дружбата на своя напълно непознат приятел:
мира.
И тъй като случаят е такъв,
нима не заслужаваме да се
издушим и изколим
един друг?
Да, определено заслужаваме.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ yig 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.