3.

Животът на желанията е временното поражение на душата на нереалния бряг на Реката на Живота.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.