7.

Моето сърце е доверчиво. Моят ум е типичен Тома неверни. Развълнуван съм до сълзи от клетото положение на тези двама другари. Искам да бъда единствено непогрешим съдия.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.