10.

Направи това, което можеш. Не се опитвай да правиш това, което не можеш. Но ако не направиш това, което можеш, настоящата ти бедност никога няма да се гмурне в морето на бъдещото изобилие.
Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.