11.

Как да служа на човека най-успешно? С пари? Недостатъчно. С радост? Недостатъчно. С някакво друго притежание на земята? Недостатъчно!

Тогава кое е нещото, което може да помогне на човека истински и сполучливо? Това е вътрешната загриженост. Вътрешната загриженост е единственото предлагане. Ако можеш да служиш на човека с вътрешна загриженост, несравнимо ще бъде твоето съдействие.

Шри Чинмой, Ти и аз сме Бог, Шри Чинмой Център, 1979
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ yig 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.