11.

Ти си единственият мост между Сърцето на Небесата и главата на земята.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009