12.

Ти си Божията триумфално сбъдваща се Мечта.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009