24.

Ти си Божиятаа трансцендентална Гордост.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009