25.

Ти обичаш Бог; затова Той живее на земята.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009