26.

Ти се прекланяш пред Бог; затова Той живее в Небесата.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009