3.

Ти можеш да проявиш Бог на земята и ще го сториш.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009