4.

Днес ти си непризнат. Но утре ще бъдеш напълно признат.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009