31.

Ти пишеш биографията на Бог от самото Негово раждане.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009