32.

Ти имаш Божията непрестанна Загриженост на земята.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009