34.

Ти си напълно чужд на съня-невежество и нощта-несъзнателност.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009