33.

Ти имаш Божието неумиращо Блаженство в Небесата.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009