42.

Ти и Бог обядвате с трансцендентална медитация.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009