43.

Ти и Бог вечеряте със супраментално съзерцание.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009