44.

Ти и Бог винаги играете заедно. Когато победиш, ти плачеш с душевната си благодарност, а когато победи Бог, Той плаче със Своята благославяща Гордост.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009