54.

Ти и Бог тичате заедно. На теб Вечността се усмихва. Пред Бог Вечността се легитимира.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009