55.

Ти и Бог летите заедно. Безсмъртието благославя твоята глава. Безсмъртието целува Нозете на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009