6.

Ти и Бог сте неразделни приятели.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009