5.

Когато мислиш за човечеството, ти медитираш върху Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009