61.

Ти си връзката на човечеството с Господа Всевишен.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009