62.

Ти си лекар за човечеството и Лекарство за Божественото.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009