67.

Ти си простил на света, затова той все още съществува.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009