66.

Ти завоюва Сърцето на Божественото, а човечеството завоюва твоето сърце.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009