77.

Ти се осмеляваш да мислиш за света. Затова Бог е винаги радостен.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009