78.

Ти си загрижен за света. Затова Бог е спокоен.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009