8.

Ти знаеш как да служиш на Бог човека.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009