9.

Ти си открил всичко, което Бог е сътворил.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009