80.

Ти несъмнено си утрешният Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009