81.

Ти си едновременно вечно нарастващата способност на човека и вечно просветляващата Реалност на Бог.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009