87.

Ти говориш по-малко и казваш повече.

Ти запазваш мълчание и постигаш всичко.

Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009