88.

Ти си обичаното дете на Бог. Излишно е да се казва, че си божествено велик. Ти си обичаният баща на човека. Излишно е да се казва, че си върховно добър.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009
Преводи на тази страница: German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ you 88
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.