90.

Ти и невъзможността, земна или небесна, никога не сте в съзвучие.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009