91.

Ти си непрестанната жертва на Небесата.

Ти си нескончаемият градеж на земята.

Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009