97.

Ти си исполин на въздържанието.

Ти си океан от увереност.

Ти си неизменност на Истината.

Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009