98.

Ти единствен знаеш цената на Божиите Състрадателни Нозе и човешкото благодарно сърце.
Sri Chinmoy, Ти, Шри Чинмой Център, 2009