35.

Днес
книгата на моя живот казва,
че Бог не ме обича.
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.