36.

Утре
книгата на моя живот
ще каже,
че Бог го е грижа за мен.
Бог ме обича.
Бог дори се нуждае от мен.
Шри Чинмой, Вчера, днес, утре, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ytt 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.